Plan Oogzorgsubstitutie

OOGVOORGEZONDHEID.COM

Plan Oogzorgsubstitutie


Omschrijving:

Vanwege de vergrijzing wordt er in toenemende mate beroep gedaan op de verschillende disciplines in de 2e lijn. De toegang tot die specialismen is mogelijk na een verwijzing door een huisarts. De huisarts bepaalt wie hij zelf ter behandeling in de 1e lijn houdt en welke verder moeten naar de 2e lijn. Tot op heden was er maar één vorm van oogheelkunde ter beschikking voor de huisarts; de oogarts. Wachtlijsten zijn in de regel langer dan wenselijk en het is bovendien kostbaar, hetgeen de kwaliteit van zorg niet ten goede komt. Daar komt bij dat er tal van patiënten zijn die niet perse een oogarts hoefden te bezoeken en prima in de 1e lijn kunnen blijven. Diverse pilots met optometristen in de 1e lijn wezen, onafhankelijk van elkaar uit, dat 8 van de 10 patiënten geen oogarts hoeft te consulteren.


Het plan:

De huisarts krijgt 2 opties in de oogheelkunde ter beschikking. De 2e lijns oogarts en de 1 1/2e lijns optometrist. De triage van de optometrist in dienst van de huisarts zal het aantal verwijzingen naar een oogarts significant verminderen.


Betrokken partijen:

Huisarts:

De optometristen zijn via zorgdomein vindbaar voor iedere huisarts. Wanneer de huisarts een verwijzing doet naar een optometrist stelt deze zijn optometrische diagnose en brengt advies uit over een eventuele vervolgstap aan de aanvragende huisarts. De huisarts krijgt vaak dezelfde dag, maar zeker binnen enkele dagen, bericht terug.


Optometrist:

Er zijn meerdere optometristen welke werken vanuit een winkelpraktijk. Er wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen het commercieële aspect en een zorgvraag. In de DM ketenzorg is in 8 jaar geen incident over gemixte belangen geweest.

Veel apparatuur, welke behoort tot de verplichte standaard uitrusting van de optometrist, is alleen bruikbaar voor zorg verlening en niet voor brillenverkoop. Wanneer de optometrist de zorgvraag van de huisarts heeft beantwoord, kan hij zijn dienst via optoconnect (het software platform van de optometrie) laten declareren. Dit hopen we te doen via het substitutiemodel.

Als kwaliteitsborging stellen wij dat iedere optometrist geregistreerd moet zijn in het kwaliteitsregister der paramedici. Voor dit doel organiseren wij maandelijkse scholingen in het NUVO gebouw in Houten. Er is een verplichting tot deelname bij een aantal van deze scholingen per jaar.


Oogarts:

Voor de oogartsen zal de eenvoudige pathologie steeds meer wegblijven. Ongetwijfeld zal dit “gat” opgevuld worden met complexere zaken. De zwaarte van de zorg op het ziekenhuis zal erdoor toenemen. Het effect op de wachtlijsten zal binnen enkele maanden merkbaar moeten zijn.


Patiënt:

De patiënt kan meestal dezelfde dag geholpen worden. Er is voorlopig voldoende capaciteit om dit waar te maken.  De optometrist zal de huisarts adviseren. Dit advies kan zijn: Geen actie nodig

Het voorschrijven van bv druppels (pt blijft in de 1e lijn).

Verwijzen naar een oogarts, waarbij de urgentie door de optometrist wordt bepaald.

De patiënt wordt onmiddellijk geholpen en heeft direct een optometrische diagnose en passende maatregel. 


Wat is het doel:

Het doel is substitutie; alleen mensen naar het ziekenhuis die daar ook naartoe moeten. Alles wat in de 1e lijn kan blijven moet in de 1e lijn blijven. Wachtlijsten zullen verkorten en het moet  kosteneffectief zijn. De kwaliteit van zorg zal hierdoor verbeteren.


Waar zit de crux:

De pilots die in voorgaande jaren zijn gedaan leerden ons dat de medewerking van huisartsen bepalend is. Zolang de huisartsen in hun vaste routine blijven zullen zij zich niet snel realiseren dat er ook een 1e lijns oogheelkunde ter beschikking is. Het was daardoor lastig om voldoende data te vergaren. Het bekend worden bij de huisarts is iets wat via de zorggroep, via zorgdomein, via de Hagro of direct via de optometrist moet gebeuren.


Hoe meten we het resultaat:

Via de gedeclareerde dbc’s op het ziekenhuis moet er een aantoonbaar effect zijn. Hier moet binnen enkele maanden duidelijk zijn dat de optometrist ervoor zorgt dat de eenmalige ziekenhuis bezoekers in aantal gaan dalen.

De ervaringen van huisarts en patient zijn middels enquetes meetbaar.

Contactgegevens:

Stichting Optonet

Burgemeester Mallenslaan 15       

5171 JK KAATSHEUVEL

NL21RABO0313535590

KVK 67100511

AGB 22220905

optometrist@oogvoorgezondheid.nl

OOGVOORGEZONDHEID.COM

JD Webworks Copyright @ All Rights Reserved

www.jdwebworks.nl