Waarom stichting Optonet ?

Over vergoedingen voor optometristen is veel te doen. De toekomst van het beroep hangt er van af.

In 2005 verrichtten we een Pilot in opdracht van CZ in samenwerking met de oogartsen van het ETZ in Tilburg.

Daaruit werd duidelijk dat het nut heeft om de optometristen aan de zorg te laten deelnemen. Het bespaart geld, verkort de wachtlijsten en de kwaliteit van zorg verbetert onder andere doordat optometristen laagdrempelig zijn.

Recentere pilots bevestigden deze conclusies nogmaals. De toenemende vraag naar oogheelkunde biedt kansen aan de optometristen, als is het nog weinig concreet.

Bezwaren vanuit de oogheelkunde vertragen de ontwikkeling van de optometrie; men is (terecht) bedachtzaam en zuinig met overheidsgeld.

Voor optometrie praktijken die geen lenzen of brillen verkopen komt er een 1e lijns tarief is onze overtuiging. Concreet is dit nog niet en we zien dit niet voor 2021 gebeuren.

Iedere zichzelf respecterende winkel-optometrist valt voor deze toekomstige 1e lijns vergoeding buiten de boot.

Dat is exact waar stichting optonet zijn nut bewijst.

Stichting optonet is als zelfstandig behandelcentrum een 2e lijns zorginstantie.

Daarvoor hebben we een toekenning van het ministerie van volksgezondheid mogen ontvangen.

Dat betekent dat we ziekenhuis tarieven kunnen declareren voor onze aangesloten zorgverleners; de optometristen en orthoptisten.

Als aangesloten zorgverlener van optonet bent u een 2e lijns zorgverlener en werkt u vanuit uw eigen winkelpraktijk intramuraal !

Hoe dan ?

De werkwijze is geadviseerd en getoetst door juristen van het VvAa en naderhand nogmaals gecontroleerd door de juristen van CZ zorgverzekeraar. Wat we doen is volkomen correct ! Echter zodra we een contract sluiten met een zorgverzekeraar zijn we gebonden aan een maximaal aantal controles en heb je een prijsafspraak. Dit wordt gedaan om zorgkosten te kunnen begroten, omdat men zo weet waar het maximum ligt. 

We werken als “niet gecontracteerde zorgleverancier”. Dit geeft de vrijheid om de vergoeding te berekenen die de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) adviseert. In deze constructie betaalt de patient aan de zorgverlener, maar kan de nota, op het briefpapier van stichting optonet, vervolgens zelf indienen bij zijn of haar zorgverzekeraar. Het is een service aan uw klanten die u niet bieden kunt wanneer er aan de kassa wordt betaald.

Hoe sluit u zich aan bij stichting Optonet ?

Wat daarvoor nodig is, is de overeenkomst van opdracht. Door ondertekening werkt u voor het zelfstandige zorginstituut Optonet, maar vanuit uw eigen praktijk. De juistheid van uw medische conclusies ligt door ondertekening bij de optometrist. Er verandert voor u dus eigenlijk niets. Aansluiten bij stichting optonet brengt geen kosten met zich mee.

De overeenkomst van opdracht kunt u downloaden van deze site. Wanneer u deze in 2-voud ondertekend en naar ons stuurt ontvangt u 1 exemplaar ondertekend terug.

Ons adres is : Stichting Optonet

Burgemeester Mallenslaan 15

5171 JK Kaatsheuvel